Beoncy passed away september 2018 Knuser hjerte.

Bori passed away february 2019.Knuser hjerte 

  • Champion Bingo

  • Freesbees Fair Play

  • Champion 's Becky,Billbo,Blossom,Basie,Batist

  • West beardi Blue Eirin 5 cac

  • Champion Røsneskilens Buster born september 1978